Batňovice
Naposledy aktualizováno: 11.5.2019

Co se děje a co se bude dít . . .

Knihovna připravuje . . .

 

 Nové webové stránky najdete na:

 http://knihovnabatnovice.webk.cz/

 

 Knihovna bude uzavřena:

 5.2. a 12.2. (vždy úterý) 2019 !

 

 

Poznáváme období PRVNÍ REPUBLIKY

26.10.2018 od 10hodin pro žáky základní školy Batňovice 

 

Týden knihoven  

2.10.  "Abeceda povolání" - určeno pro první třídu ZŠ, zábavnou formou se dozvíme, kdo co umí a dovede

3.10. od 9.30 do 10.30hod bude knihovna patřit mateřskému centru 

4.10.  "Putování za zvířátky" - pro děti z mateřské školky 

4.10. od 15 hodin do 18 hodin registrace zdarma ! Neváhejte a přijďte, staňte se čtenářem naší knihovny! 

 

Během letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze ve čtvrtek od 15 do 18 hodin!!!

 

 

 

 15.5. 2018  Kde končí svět v Novém Městě nad Metují

 23.5. 2018  Minisjezd dětských čtenářů v Náchodě

   6.6. 2018  Mateřské centrum 9.30 - 10.30 hodin 

 12.6. 2018  Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Březen - Měsíc čtenářů:

Ve středu 7.3.   v 9h navštíví knihovnu mateřská školka                                     v 10.30h mateřské centrum      

 

  Každé úterý knihovnu pravidelně navštěvuje družina základní školy. V úterý 20.3. bude připraveno velikonoční tvoření.

 

 Noc s Andersenem 23.3. 2018 budeme si připomínat 90.výročí vzniku knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Pojedeme se podívat do muzea v Malých Svatoňovicích. Přihlášky si vyzvedněte v knihovně. 

Zapojili jsme se do projektu Bookstart "S knížkou do života". Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a dovést rodiče k pochopení významu čtení pro rozvoj dítěte.

V Březnu - měsíci čtenářů se budou konat besedy a vzdělávací akce pro MŠ a ZŠ.  

 

27.3.2018  Je poezie nuda? O tom si budu povídat s žáky z Dolní Branné.  

 

 

Dny poezie -  14.11. přijďte si pro básničku do knihovny 

Vzdělávací lekce Skřítci 21.11.   2. a 5.třída ZŠ

Tvořivá dílna "Adventní věnce" 30.11. od 17.30h (přihlašování do 28.11. v knihovně nebo na knihovna@batnovice.cz

Čertíci v knihovně 1.12. mateřská školka

Informační lekce onli-ne katalog knihovny 4.12. pro 5. třídu 

Advent pro 1. a 3. třídu ZŠ 11.12. 

 

Recitační soutěž žáků základní školy 13.11. od 13.30h.  Zveme batňovické seniory, přijďte ohodnotit výkony našich recitátorů. Akce se bude konat ve škole. Těšíme se na vás.

 

 

 

 Týden knihoven

 4.10. Dopoledne od 9.30h bude knihovna otevřena pro mateřské centrum.

   5.10. Podzimní naučné cesty:

"Poznáváme spisovatele našeho kraje" pro žáky 4. a 5.tříd ZŠ.

 "Putování s pejskem a kočičkou" pro děti z MŠ 

 5.10. Celoroční hra "Jede, jede mašinka -

                                  v knihovně brzo zacinká. 

                                   Přijď si vagónek vyrobit

                                    a do soutěže se zapojit. 

 

 

 

V úterý dopoledne 11.7. nás navštíví čtenářský klub Dášenka z Měk Úpice. Zvu naše dětské čtenáře v 9.30h do knihovny na společné čtení a hraní. Přijďte přivítat kamarády z Úpice.

 

 

 3.5.Mateřské centrum v knihovně od 9 do 10 hodin  

19.5. "Čtení to nic není" 1.třída ZŠ

24.5. Minisjezd dětských čtenářů v Hronově

 2.6. Pasování prvňáčků na čtenáře  

 7.6.  Mateřské centrum v knihovně od 9 do 10 hodin

 8.6. Přednáška "Paříž známá i neznámá" od 18 hodin v knihovně. Paříží nás provede Helena Semeráková. Vstupné dobrovolné. 

 

 

 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Ve středu 1.3. od 9 do 10 hod. bude knihovna k dispozici  mateřskému centru. Zveme do knihovny všechny maminky na rodičovské dovolené s dětmi.

Dopoledne 28.3. se bude konat beseda pro žáky ZŠ Dolní Branná. 

V úterý 28.3. od 10.30h  setkání s ilustrátorem A.DudkemAkce se bude konat v ZŠ je určena pro žáky 1. až 5. tříd.

 29.3. "Policejní pohádky" určeno pro mateřskou školku 

V pátek 31.3. se bude konat Noc s Andersenem.  Akce je určena pro děti z 2. a 3. třídy. Přihlášky si vyzvedněte v knihovně. 

 

 

 

 

 

DNY POEZIE  

8.11. od 13h - Recitační soutěž žáků ZŠ Batňovice. Výkony našich recitátorů bude hodnotit porota složená z místních seniorů. Srdečně zveme všechny! Akce se koná v základní škole.

11.11. -  Seznámení žáků 5.třídy s on-line katalogem knihovny, informační lekce proběhne přímo v počítačové učebně ZŠ.

14.11. -  Je poezie nuda? To se dozví žáci 3.třídy.

15.11. -  "Kam odešly laně" zamyšlení nad básnickou sbírkou od J.Skácela, určeno pro 4. a 5. třídu ZŠ.

 

 Po celý měsíc listopad rozdáváme básničky! Přijďte si pro básničku  a zkuste složit verš, vznikne nám tak básnička co nemá konec... 

 

Knihovna roku - ceny udělené roku 2016

 

V Zrcadlové kapli Klementina nám 13. 10. 2016 předal ministr kultury Daniel Herman diplom za systematickou a koncepční práci v knihovně. Máme z toho velikou radost!

 

Citováno z webu Ministerstva kultury ČR:

Knihovna dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, svědčí o tom i trvale rostoucí počet uživatelů i návštěvníků knihovny. Cílem knihovny je oslovit a získat postupně všechny obyvatele obce. Desítky zajímavých a systematicky koncipovaných akcí jsou proto zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny (děti, senioři, mladé maminky…) se snahou o jejich vzájemné propojování a spolupráci. Specifickou nabídku služeb má knihovna i pro konkrétní organizace a instituce (školy, mateřské centrum…), kde se knihovnice aktivně zapojuje do výuky, rozšiřuje provozní dobu ad. Aktivity jsou originální, spjaté s lokální historií a reflektující potřeby a zájmy obyvatel. Cíli odpovídá také promyšlená a systematická propagace knihovny v obci.

Statistické ukazatele za rok 2015:

Počet obyvatel: 752
Knihovní fond: 1079
Výpůjčky: 4692
Čtenáři: 107
Návštěvníci: 2737
 

 

 Týden knihoven

 

  3.10. Přednáška "Thajsko" od 15.30h v mateřském centru, zážitky z dovolené nám bude vyprávět P.Kalousková. Přijďte se podívat na krásné fotografie z exotické země. Vstupné dobrovolné.

 

  5.10.  Mateřské centrum v knihovně od 9h do 10h. Zvu všechny maminky na rodičovské dovolené do nového dětského koutku, najdete tu nejen spoustu knížek pro děti, ale i puzzle, skládačky a zábavné hry.  

 

  6.10. Amnestie dlužníků, přihlašování nových čtenářů zdarma! 

 

  7.10. Pojďte s námi za zvířátky pro 1. a 2. třídu ZŠ 

 

11.10. Pohádková cesta pro děti z mateřské školky. Budeme putovat "Z pohádky do pohádky". Děti se zábavnou formou seznámí s klasickými pohádkami.

 

Zvu do knihovny všechny dětské čtenáře, opět je tu soutěž "Kamarádka knihovna". Ohodnoťte knihovnu, vystavte ji vysvědčení. Formuláře jsou k dispozici v knihovně. Malá odměna za vyplnění Vás nemine! 

 

 


 

 

 

 

 

 Najdete nás také na Facebooku.    

        

Výpůjční doba knihovny :

úterý      od 13h do 15h

čtvrtek   od 15h do 18h

Těším se na Vaši návštěvu, přijďte si vybrat knížky ke čtení .

V knihovně je k dispozici Wi-Fi          

                                

 

  

 

                

 

                        

 . . . a co už se událo

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografie z akcí pořádaných naší knihovnou naleznete v naší galerii. Více fotografií pak na internetových stránkách obce Batňovice www.batnovice.cz v sekci knihovna/fotogalerie

 

 

 

 

Policejní pohádky  (11.4.2017)

V knihovně jsme přivítali tiskovou mluvčí policie Trutnov nprap. Š. Pižlovou. Dětem z mateřské školky ukázala svoji uniformu a vysvětlila co všechno má policie na starosti. Upozornila děti na různé nástrahy dnešní doby  a poučila je, co dělat v takové krizovové situaci. Zopakovala jim  bezpečnost silničního provozu. Děti byly velmi bystré a šikovné, odpovídaly velmi správně na otázky kladené policistkou. Přečetli jsme si dvě pohádky z knihy Policejní pohádky, kterou nám věnovala Š.Pižlová. Děkujeme tiskové mluvčí Š.Pižlové nejen za poučné vyprávění, ale i za pěkné omalovánky a knihu "Policejní pohádky".

 

Noc s Andersenem 2017 (31.3.2017)

V pátek podvečer se konala Noc s Andersenem. Po krátkém uvítání jsme vyrazili na cestu za poznáním oblíbeného časopisu  pro děti Čtyřlístku. Cestou jsme hledali zelené čtyřlístky pro štěstí. Na konci našeho putování na nás čekal poklad. Ale co se mezitím nestalo v knihovně! Někdo ukradl knihu komiksového Čtyřlístku! Zločin v knihovně! Rozdělili jsme se na detektivní kanceláře a hurá do pátrání. Nejdříve jsme museli zajistit stopy a vše si zaznamenávat do detektivního zápisníku, ale detektivové z Batňovic se ničeho nezalekli, vše vypátrali. Pachatele usvědčili a vyrazili na stezku odvahy. Tam na ně čekal Sherlock Holmes a Watsonem. Ty nám pak v knihovně ukázali jaké oni používají kriminalistické metody. U kytary jsme si zazpívali písničku O Hejkalovi z Krákorky a pomalu se chystali do pelechu. Ráno po společné snídani, jsme každý obdržel časopis Čtyřlístek vydaný k této noci, kupón na stažení audiopohádky Císařovy nové šaty, pamětní pohlednici. Tak zas za rok!

 

 Ilustrátor Adolf Dudek  (28.3.2017)

V úterý 28.3. k nám přijel ilustrátor dětských knih Adol Dudek. Žákům základní školy Batňovice a Dolní Branné ukázal, jak snadno lze kreslit. Celé představení bylo velmi zábavné, ale zároveň i poučné. Netradiční formou představil dětem klasické pohádky. Žáci i paní učitelky se stali přímými účastníky pohádek. Pan Dudek je aktivně zapojoval jak do děje pohádek, tak i do malování obrázků. Vystoupení bylo zakončeno autogramiádou. 

 

Ilustrátoři dětských knih  (28.3.2017)

Po roce k nám zavítali opět žáci z Dolní Branné. Povídali jsme si o ilustrátorech dětských knih. Poznali život M.Alše, J. Lady, J.Čapka, O.Sekory, J.Trnky, H.Zmatlíkové, Z.Milera, R.Pilaře. Společně jsme nahlédli do knih, které ilustrovali. Na závěr našeho povídání se děti rozdělily do skupinek. Každá skupinka obdržela životopis a musela podle textu poznat jméno ilustrátora, přidělit k němu správnou ilustraci a jeho podobiznu. 

Husovy stopy  (únor 2017)

Ve spolupráci se Základní školou Batňovice se knihovna zapojila do projektu Husovy stopy.  Stopy s názvy hodnot, které propagoval J.Hus, byly nalepeny v chodbě před tělocvičnou. Vznikla tam také minivýstavka obrázků ze života J.Husa. Výtvarné práce namalovali žáci školy.

Moderní a klasické pohádky  (7.2.2017)

Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili v knihovně besedy o pohádkách. Povídali jsme si o vzniku pohádek a nadpřirozených bytostech. Ukázali jsme si rozdíly mezi klasickou a moderní pohádkou. Řekli jsme si, kdo jako první sesbíral klasické pohádky. Seznámili jsme se s životem B.Němcové a K.J.Erbena. Jedním z autorů moderních pohádek byl V.Čtvrtek. Jeho pohádkové postavičky dobře děti znají, proto nebyl pro žáky problém je poznat. Na závěr jsme si přečetli krátké úryvky z knih V.Čtvrtka.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby 

V obci Rudníku bylo v sobotu 20.8. slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2016. Obecní knihovna získala Cenu hejtmana-Diplom za moderní knihovnické a informační služby a šek na 25000,-Kč. Cenu nám osobně předal hejtman Královehradeckého kraje Bc.Lubomír Franc. Tímto postupujeme do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2016. Ve středu 31.8. k nám zavítá komise knihovníků a my se na ně těšíme, seznámíme je s činností knihovny. Držte nám palce!

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře (7.6.2016)

V úterý 7.6. proběhlo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Přítomen byl král Abecedník I.,Písmenková víla a Bílá paní. Děti všem ukázaly, že znají všechna písmenka a umí číst. Po přečtení pasovacího slibu mohl žáky král Abecedník I.pasovat na čtenáře. Malí čtenáři obdrželi knihu Knihožrouti od K.Smolíkové vydané v rámci projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka.

Kamil neumí lítat  (27.5.2016) 

Kamil neumí lítat je  název knihy od J.Berneové. Je to moderní pohádka o špačkovi knihomolovi, který neměl čas se učit létat, protože měl zobák ponořený v knihách. S příběhem se seznámili žáci z první a druhé třídy ZŠ. Nakonec besedy si každý žáček složil vlaštovku z papíru a vyzkoušeli jsme, komu dolétne nejdále.

 

Minisjezd dětských čtenářů v České Skalici 

Ve středu 25.5.  jsme se  vydali vlakem do České Skalice na minisjezd čtenářů. Naši knihovnu reprezentovali A. Hanušová, M.Vaněček, J.Filípek a L.Tučková. V českoskalické knihovně přivítala knihovnice dětského oddělení Skořepová čtenáři z Batňovic, Rtyně v P.,Hronova,Nového Města nad M.,Teplice nad M. a Náchoda Po soutěžích a menším občerstvení jsme vyšli na procházku městem. První zastavení bylo v Barunčině škole, druhé u Muzea B.Němcové. Procházku jsme zakončili návštěvou Vily Čerych. Děkuji našim čtenářům za skvělou reprezentaci. 

 

Připomínáme si 700.výročí narození Karla IV.  (16.5.2016)

Knihovna připravila pro žáky z Dolní Branné večerní program, ve kterém jsme si připomněli 700.výročí narození Karla IV. Děti se zábavnou formou pomocí přesmyček dověděly základní životopisná data ze života Karla IV. Děti pracovaly ve skupinkách a plnily různé úkoly.Děti pozorně poslouchaly a dobře se bavily i přes pokročilou hodinu ( beseda se konala kolem 20h).

 

Noc s Andersenem  1.4.2016

 V páteční podvečer se v knihovně sešlo 12 dětí,1 maminka a 1 knihovnice. Po přečtení pohádky Malé mořské víly, jsme se všichni ponořili do hlubin podmořského dna. Kdo vydržel zadržet dech, uviděl chobotnici, kraba, humra, korály, žraloka, delfína a podařilo se nám i vylovit poklad. Na pevnině jsme si vyrobili mořské akvárium a vydali se na pirátskou stezku, cestu nám ukazovaly rozsvícené majáky. Ti nejodvážnější se husím brkem podepsali na pirátskou listinu. Cestu nám komplikoval pirát Jack a jeho společnice pirátka Mery Jame. Museli jsme poznat různé zvuky, které můžeme slyšet na moři. Přečetli jsme si další pohádky od H.CH. Andersena a dozvěděli se plno zajímavostí z jeho života. Usínali jsme dlouho po půlnoci. Ráno jsme posnídali výborné moučníky, buchty a koláče upečené od našich maminek. Před rozloučením jsme dostali pamětní pohlednici, malý dárek a kupón ke stažení zdarma audiopohádky "Malá mořská víla". Moc děkujeme a těšíme se už na příští rok :)

 

 

Březen měsíc čtenářů

Pojďte s námi za zvířátky 

Na březnové povídání o zvířátkách přišla do knihovny mateřská školka.Děti se seznámily se zvířátky, které žijí v lese, na louce, na zahradě, v ZOO,ve vodě. O každém zvířátku jsme si nejdříve přečetli v knížce, dozvěděli jsme se kde žije, čím se živí, jak je užitečné a dané plyšové zvířátko putovalo do dětské náruče, která se o něj pečlivě starala do konce besedy. 

Mateřské centrum v knihovně 

Každou první středu v měsíci je knihovna od 9 hodin do 10 hodin k dispozici maminkám na rodičovské dovolené. Přijďte navštívit knihovnu a půjčit dětské knihy svým nejmenším. V knihovně mám velký výběr leporel.

Přednáška M.Bittnerové  (23.3.2016)

Program nás seznámil s životem nejslavnější české spisovatelky B.Němcové. Probíral její skutečné dětství versus příběh Babičky i osudy jejich dětí. Na přednášku jsme zajeli do MěK ve Rtyni v P. Programu se zúčastnila 4. a5. třída ZŠ Batňovice. 

Pro dětské čtenáře jsme zakoupili sedací pytel. Přijďte si ho vyzkoušet :) 

Vánoce v knihovně 

Po první adventní neděli přišly do knihovny na vánoční povídání děti z mateřské školky. Protože se blížil svátek Mikuláše a den před tím chodí Mikuláš s čertem, přečetli jsme si krátkou pohádku O čertovi a Káče. Děti měly za úkol vyjmenovat kopce, které máme v Batňovicích. Pověst o Čertově kopci všechny děti zaujala. Každý si vymaloval a pojmenoval svého čertíka. Závěrem si všichni se zájmem prohlíželi knížky a zazvonil zvoneček .... na každého čekal malý dáreček. Tak nashledanou v roce 2016.  

 

Den pro dětskou knihu 

Jak nejlépe oslavit a připomenout dětem Den pro dětskou knihu? Samozřejmě  pozvat spisovatelku, která píše knížky  pro děti. V pátek 27.11. k nám přijela Ivona Březinová. Beseda se konala opět v základní škole, která má odpovídající vybavení k projekci fotografií. I.Březinová postupně dětem ukazála všechny knihy, které napsala pro dětské čtenáře. Děti měly na paní spisovatelku několik dotazů, po zodpovězení si mohly její knihy zakoupit. Pokud vás některé knihy zaujaly, neváhejte a přijďte si je do knihovny vypůjčit :)

 

Dny poezie  10.11.-20.11.2015

Rozdáváme básničky na záložkách do knihy, výstavka knih s poezií.   

Je poezie nuda?  

Na besedu o poezii přijeli žáci z Dolní Branné. Řekli jsme si, že každá básnička má rým, verš a sloku. Dozvěděli se, že do poezie patří hádanky, rozpočítávadla,říkadla,písničky.Vysvětlili jsme si co to je kaligram, limerik. Vyzkoušeli jsme si rýmování.Žáci se nezalekli a složili absolutní básničku. I přes pokročilou hodinu (beseda se konala kolem 20h)  děti pozorně poslouchaly a všichni spolupracovali.  

Malujeme obrázky k básničkám Jiřího Žáčka 

Děti k básničkám od J.Žáčka malovaly obrázky. Obrázky se všem povedly a všechny byly vystaveny v prostoru knihovny.  

Recitační soutěž  

Dne 16.11. ve spolupráci se základní školou  konala recitační soutěž žáků prvních až pátých tříd ZŠ Batňovice.Porotou byly seniorky, které hodnotily výkony našich malých recitátorů. Děkujeme všem za účast. 

 

Beseda se spisovatelkou Hanou Hindrákovou 

Dne 5.11. zavítala do školy rodačka z Trutnova Hana Hindráková. Její největší zálibou je psaní příběhů z afrického prostředí. Několikrát navštívila Keňu, nejvíce času strávila v chudinských čtvrtích hlavního města Nairobi.Žáci se tak přenesli do Afriky prostřednictvím fotografií a krátkých video ukázek. Mohli tak nahlédnout do života afrických dětí. Hana Hindráková napsala několik knih. Knihy Očarovaná, Dobrovolnice a Karibu Keňa si můžete vypůjčit v knihovně.  

 

     Týden knihoven  5.10. - 8.10. 2015 

 

Mateřské centrum v knihovně 

Ve středu 6.10. patřila knihovna mateřskému centru "Včeličky". Z bohaté nabídky dětských leporel si děti vybraly a zapůjčily hned několik knih. Společně jsme nahlédli a začetli se do pohádkových knížek.

 

Rodným krajem bratří Čapků

V pondělí 5.10. se konala v seniorském klubu přednáška Dr.Karla Řeháka Rodným krajem bratří Čapků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejen ze života Heleny, Josefa a Karla, ale i jejich rodičů.  

 

Večerníčková cesta - Večerníček slaví 50let 

Pro děti z mateřské školky a 1.-2.třídy ZŠ byla připravena Večerníčková cesta. Cesta měla několik zastavení u známých pohádek. Krteček chtěl mít pěkné kalhotky na nářadí, Krysáci chtěli pomoci roztřídit odpad, Trautenberk potřeboval vhodnou bylinku na bolení zubů, Rákosníček chtěl od dětí vědět co roste a žije u vody, u Boba a Bobka na děti čekala rozcvička, Maxipes Fík chtěl vědět, která je to rasa psa, Makovou panenku uneslo záhadné zvířátko, Rumcajsovi děti poradily, které boty si kam vzít, Křemílek a Vochomůrka děti vyzkoušel z poznávání semínek, Inspektor Fousek měl pro děti poslední úkol - hledání pokladu.  Poklad se našel a spravedlivě byl rozdělen mezi děti :)

 

Minisjezd dětských čtenářů v Novém Městě nad Metují 

9.6.2015

Do Městské knihovny v Novém Městě nad Metují byli pozváni i čtenáři z Hronova,Náchoda,Police nad Metují,Červeného Kostelce,Rtyně v P. a Batňovic. V Novoměstské knihovně na nás čekal bohatý dopolední program. Po slavnostním uvítání a malém občerstvení se čtenáři vrhli na soutěž ve znalosti pohádek. Následoval společný odchod k zámku,kde na nás čekala prohlídka zámecké kuchyně a sklepení.Vyslechli jsme si pověsti o zlé Mandě a Povětrnici. Po procházce v zámecké zahradě jsme se dozvěděli zajímavosti z historie a současnosti města. Po malé svačince  nastalo vyhodnocení,každý si odnášel tašku s drobnými upomínkovými předměty.  Děkuji našim dětem za skvělou reprezentaci.

Pasování prvňáčků na čtenáře 

10.6.2015

Každoroční pasování prvňáčků proběhlo ve středu dopoledne v obecní knihovně. Písmenková víla a bílá paní děti vyzkoušela ze znalosti písmenek. Přítomný pan král Abecedník I. je postupně pasoval na čtenáře.Vše pečlivě sledovala jejich třídní učitelka D. Řezníčková a ředitelka školy R.Šolcová. Děti si odnášely knihu od J. Žáčka Odemyky zamyky, kterou knihovna získala přihlášením do projektu  Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Projekt vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti.

 

Markéta Vydrová 

4.6.2015 

Do knihovny jsme pozvali ilustrátorku dětských knih Markétu Vydrovou. Přijela k nám se svým manželem, který dětem zazpíval veselou písničku. Paní Vydrová dětem četla z knížky Můj skřítek Šalvěj, kterou napsala i ilustrovala. Paní Vydrová dětem vyprávěla, jak jako malá kreslila do knížek,protože měla pocit, že je tam málo obrázků. Její sen o malování se splnil a stala se ilustrátorkou. Ilustrovala celkem 65 knih. Knížky s půvabnými a vtipnými ilustracemi si můžete půjčit v naší knihovně.   

 

 

Setkání nejstarších čtenářek v knihovně

22.4.2015 

Do knihovny byly pozvány nejstarší čtenářky Batňovic - paní M.Kubová,V.Řezníčková a J.Trýznová. Každá obdržela kytičku jako poděkování za pravidelné návštěvy knihovny a vypůjčky knih. Při kávě si se zájmem  prohlédly kroniky a fotografie z akcí knihovny. Moc děkuji za milé setkání!  

 

Ilustrátor A.Dudek

21.4.2015 

Úterní  dopoledne nás navštívil známý ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Jeho představení se neslo v duchu smíchu a radosti. Dětem vysvětlil, jak jednoduše namalovat obrázek, zdůraznil, že je důležité pozorně se kolem sebe dívat. Ukázal,čím vším lze malovat, jaké odstíny barev používáme  a co tím docílíme.Pan A.Dudek bavil děti od začátku do konce. 

 

Jak se žilo ve středověku 

10.4.2015 

Do knihovny přišli pobesedovat žáci z první třídy. Povídali jsme si jak se žilo ve středověku. Ukázali jsme si jaké místnosti najdeme na  hradě, čím se tam svítilo, jaká byla strava a hygiena. Jak se hrad bránil před útokem nepřítele, jaká byla výzbroj rytíře a co je to heraldika. Na závěr si každý namaloval svůj erb.

 

Velikonoční dílnička a soutěž  "Hledáme velikonoční vajíčka"

Prázdninové čtvrteční dubnové odpoledne patřilo v knihovně velikonočnímu tvoření. Do knihovny zavítalo 15 dětí a s chutí se pustily do vyrábění. Odnášely si domů kromě půjčených knížek i zápich - velikonočního beránka. Kdo měl zájem, mohl si zasoutěžit ve znalosti pohádek v soutěži "Hledáme velikonoční vajíčka". Vajíčka byla poschovávána po knihovně, ale i na chodbě. Soutěž si nenechaly ujít ani děti z družiny, ty vajíčka hledaly již v  úterý odpoledne. 

  

Projekt "Čtení pomáhá" 

Projekt Čtení pomáhá je určen žákům základních škol. Ze seznamu knih si žák vybere, kterou četl a zodpoví na pár otázek vztahujících se ke knize. Za správné odpovědi získá 50,-kč. Tuto částku pak věnuje těm, kteří čekají na pomoc. Více na:   http://www.ctenipomaha.cz/

 

Poztrácené pohádky 

V úterý 17.3. do knihovny zavítala mateřská školka. Povídali jsme si o pohádkách. Jaké děti znají, které mají oblíbené a proč, jestli jim rodiče čtou pohádky. Vysvětlili jsme si jak pohádky vznikly, že máme pohádky klasické a moderní. A pak co se nestalo! Z knihovny nám uteklo několik pohádek do mateřského centra. Ale ve školce máme šikovné děti, všechny pohádky našly, pojmenovaly je  a vrátily je zpět do knihovny. Protože je výročí Večerníčku, každý si odnášel večerníčkovou čepici a lízatko.  

 

Václav Čtvrtek

27.února přišly do knihovny děti z první třídy na besedu o V.Čtvrtkovi. Dozvěděly se, kde prožil dětství a proč rád v dospělosti vzpomínal na Jičín a jeho okolí. Ukázali jsme si, které pohádkové knížky napsal V.Čtvrtek a seznámili jsme se s jeho hrdiny. Na závěr jsme si přečetli jednu kapitolu z knížky Vodník Čepeček. 

 

Karel IV.

Žáci 4. a 5. třídy byli 24.února pozváni na besedu "Karel IV.". Netradiční formou se žáci dozvěděli mnoho ze života Karla IV. Plnili nejen úkoly vědomostní, ale i dovednostní. Za splnění úkolů žáci održeli body a zároveň i "části oblečení", kterým postupně oblékali Karla IV. Čas nám rychle uběhl a beseda byla u konce. Body byly sečteny, Karel IV. oblečen a vítězná skupinka odměněna!

Zimní hádání

Do knihovny nám napadaly sněhové vločky, na některých byly zimní hádanky.Úkolem dětí bylo vločky najít a uhodnout všechny hádanky. Zimního hádání se zúčastnily všechny děti z družiny. 

 

Kamarádka knihovna

 Soutěž Kamarádka knihovna byla ukončena. 27 komiksových listů bylo vyplněno a odesláno do Národní knihovny v Praze. Děti v komiksech odpovídaly na 4 otázky, na první otázku Co se ti líbí v knihovně, děti odpovídaly: knížky,komiksy,ochotná,milá,hodná knihovnice,výzdoba knihovny,zajímavé besedy a soutěže,celá knihovna,internet zdarma.Co se ti nelíbí : malý prostor,více knih,když mi mamka půjčuje knihy,které se mi nelíbí,ale ve většině případů bylo napsáno nic. Co ti chybí v knihovně: gauč,válecí pytel,otevřeno vícekrát v týdnu,wifi,pití,dětský koutek,domeček,více nových kniha a 14krát bylo napsáno nic. Poslední otázka zněla Proč chodíš do knihovny: kvůli knížkám,protože ráda čtu,pro informace,pro pěkné prostředí a že je tam příjemná knihovnice,můžu si půjčit více knih najednou,kvůli povinné četbě,bavíme se tu s kamarády.Děkuji všem za připomínky a ohodnocení mé činnosti.

Advent v knihovně

V pondělí 1. prosince 2014, den po 1. adventní neděli, jsme přijali pozvání do knihovny. Moc jsme se těšili a měli na co. Paní knihovnice Markéta Tučková nás přivítala ve vánočně vyzdobené knihovně a vyprávěla nám o Adventu, Barborce, svatém Mikuláši, Lucii a Vánocích, na které se nejvíce těšíme. Při rozsvícené svíčce na adventním věnci jsme hádali zimní a vánoční hádanky, poslouchali popletenou pohádku, chytali vánoční kapry a zdobili stromeček papírovými vybarvenými ozdobičkami. Protože jsme byli moc hodní, čekalo nás na konci překvapení pod stromečkem - plovoucí svíčka pro každého.Moc děkujeme paní Tučkové za příjemné dopoledne.  (B.Suchánková a P.Červeňáková)

Den pro dětskou knihu 

Na Den pro dětskou knihu 28.11.2014 přijal pozvání regionální autor Josef Lukášek. Jeho poutavé vyprávění zaujalo děti 1. až 5.tříd. Dětem přečetl příběh o paní Orlických hor Princezně Kačence a jejím ctiteli Krakonoši. Žáci pana Lukáška zahrnuli všetečnými otázkami a tak jsme se dozvěděli, že je i autorem Turistického průvodce Orlickými horami, jejichž je velikým znalcem. 

Dny poezie 

Naše knihovna se připojila k celostátní akci "Dny poezie". Pro žáky ZŠ připravila besedy Je poezie nuda? Dospělí čtenáři obdrželi básničky napsané na cukru do kávy a mohli si vybrat poezii z vystavených knih.  Byla vyhlášena soutěž "Skládáme básničky".

 Festival Den poezie se odehrává v mnoha obcích a 16. listopad nám připomíná den narození slavného českého básníka K. H. Máchy. Paní knihovnice si v rámci festivalu připravila pro žáky 2. až 5. ročníku povídání o poezii. Zopakovali jsme si co je rým, verš, kdo je to básník, recitátor a mnoho dalších pojmů z poezie. Zkoušeli jsme poskládat básničky podle rýmů. Z hodin čtení známe mnoho básníků a učíme se jejich básničky. Někteří si vyzkoušeli i psaní básniček. Některé z nich si můžete přečíst na nástěnce u knihovny. (Mgr. R.Šolcová)

 

Cesta "Z pohádky do pohádky"

Dne 24. 10. 2014 si paní knihovnice Markéta Tučková pro naše prvňáčky připravila zajímavou vycházku na téma: Z pohádky do pohádky. Putovali jsme v okolí školy, kde byly pro prvňáčky připraveny různé úkoly k pohádkám. Paní knihovnice si tak prozkoušela, které pohádky děti znají. Výlet za pohádkami se nám všem moc líbil a na závěr všichni dostali sladkou odměnu. (Text ZŠ)

Cesta za pohádkou

Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme se školkou vyrazili do pohádek. Venku na nás čekala paní knihovnice a pozvala nás do první pohádky "O červené Karkulce". Jaký měla Karkulka čepeček, dobře víme a další barvičky jsme hledali kolem nás. V pohádce "O perníkové chaloupce" jsme měli poznat podle vůně a chuti, jaký perník loupali Jeníček a Mařenka na střeše. I v dalších pohádkách na nás čekal úkol. Tak třeba, kdo unese velikou řepu, kdo najde hrášek do kaše pro Budulínka nebo komu utekl Koblížek. Kolem školy a na naší zahradě na nás čekalo deset pohádek s úkoly, které jsme s chutí plnili. Tak jako každá pohádka dobře končí, tak i pro nás pohádková cesta skončila odměnou. A to krásnou medailí za splnění všech úkolů. Děkujeme moc naší paní knihovnici. (B.Suchánková a P.Červeňáková)

 

Projekt "Živé knihy"

26.9.2014

Do Batňovic přijel Harry Potter!!Kdo by neznal nejznámější dílo J.K.Rowlingové. Harry Potter však nepřijel sám, navštívil nás s dalšími hrdiny, se kterými se můžeme v knihách setkat. Žáci se nejprve dozvěděli něco ze života autorky a o dílech Harryho Pottera. Pak se žáci rozdělili do 4 kolejí (podle kolejí, ve kterých ve skutečnosti studovali studenti na škole v Bradavicích) - Nebelvír, Zmizojel, Mrzimor,Havraspár. V těchto skupinách postupně vyráželi na jednotlivá stanoviště, zde se potkávali s dalšími hrdiny, kteří vyučovali  např. vaření lektvarů, rozdělávání ohně, maskování pomocí kostýmů.  Děti se proletěly na opravdovém koštěti. Během celého programu měli žáci nasbírat na každém stanovišti vždy jeden barevný proužek papíru, ovšem neměl je vyučující spatřit. První, komu se to podařilo a obdržel opravdovou kouzelnickou hůlku, byl Jakub Pásler. Bylo zapotřebí uplatnit nejen znalosti literární, ale prokázat důvtip a pohotovost. Celý program byl pro žáky velkým dobrodružstvím, všem se  program natolik líbil, že 2 hodiny kouzlení utekly jako voda. Programu se zúčastnili i žáci z Velkých Svatoňovic. (Mgr. R.Šolcová)

 

Poznávali spisovatele našeho kraje

10.9.2014

Za pěkného slunečného počasí se žáci 4. a 5. třídy ZŠ Batňovice vydali na pořádný "vejšlap" po Královehradeckém kraji. "Prošli" několika městy a obcemi, kde se narodili nebo žili významní spisovatelé našeho kraje. První zastávka byla v Malých Svatoňovicích, následoval Hronov, Česká Skalice, Jičín, Miletín, Vrchlabí, Úpice a vrátili se zpět do Batňovic. Žáci cestou plnili různé úkoly, podle indicií museli poznat spisovatele, poznávali byliny a ptáčky, podle obrázků určovali, v kterém městě se právě nacházíme, četli jsme si úryvky z knih B. Němcové a A.Jiráska. Na konci cesty na každého čekala malá odměna

 

Pasování prvňáčků

9.6.2014

Tradiční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo za přítomnosti krále Abecedníka I. , Písmenkové víly, Bílé paní a ředitelky Základní školy v Batňovicích R. Šolcové. Děti všem ukázaly, že se naučily všechna písmenka a že umí číst. Po přečtení pasovacího slibu je král Abecedník I. mohl pasovat na čtenáře knihovny. Malí čtenáři se podepsali na pasovací listinu a obdrželi knihu od Magdaleny Wágnerové

Od A do Zet, kterou jsem získala v rámci projektu „Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka“ do kterého se pravidelně přihlašuji. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě.Děti dostaly nejen knihu, ale i diplom, čtenářské průkazky do knihovny a krásnou záložku do knihy.

 

 

 

Minisjezd čtenářů ve Rtyni v Podkrkonoší

29.5.2014

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší pořádala minisjezd čtenářů z Náchodska a z Trutnovska. Po úvodním přivítání starostou města Z.Špringrem, který byl mile překvapen kolik dětských čtenářů se sjelo do Rtyně, se už ujala slova knihovnice Jana Sehnalová a seznámila nás s  programem dnešního minisjezdu, který zněl Poznáváme středověk“. Což možná mnozí z nás při příchodu do kulturního sálu,( kde se minisjezd konal) poznali, protože nás obklopovalo dobové oblečení, rytířská zbroj, ale hlavně knihy s touto tématikou. Jana Sehnalová měla připravenou zajímavou prezentaci, která čtenáře uvedla do tématu. Děti se seznámily s životem rytíře, zjistily jak žili, co jedli, jak bojovali. Vysvětlili jsme si pojem heraldika. Pak jsme se vzájemně představili. Každá skupinka ukázala svůj erb města či obce, popsala ho a krátce všechny seznámila se vznikem obce. Shlédli jsme erb Náchoda, Hronova, Nového Města  nad Metují, Batňovic, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Červeného Kostelce a Broumova. Následoval první úkol pro všechny, namalovat si svůj erb. Porota složená z knihovnic měla za úkol vybrat 5 nejhezčích erbů. Nebylo to vůbec jednoduché, protože všechny erby byly nápadité a něčím zajímavé. Mnohé šlechtické rody by je určitě ihned braly za své. Erb namalovaný naší čtenářkou Lucií Tučkovou se umístil na krásném druhém místě!!! Pak jsme si přečetli rytířské desatero a obdrželi ohořelou listinu a vypsali si tři rytířské zásady, které každý považoval za nejdůležitější. Po malé přestávce, kde si někteří potěžkávali drátěnou košili a přilbice, jiní tasili opravdový meč. Nám byli rozdány sešitky. Každý si ho podepsal a první skupinka již mohla vyrazit na cestu „Za poznáním středověku“. Hra byla podobná šipkované“. Během cesty se odpovídalo se na 17 otázek. Mezitím co odešla první skupinka, ostatní vyráběli hrad z různých krabiček. Mezi vyráběním se postupně všichni vydali na středověkou cestu. Na jejím konci každého čekala odměna - medaile s pravým čokoládovým dukátem. Po „vyčerpávající“ procházce jsme dostali občerstvení a diplom za účast. Knihovnice obdržely upomínkovou tašku, kterou věnovalo město Rtyně v Podkrkonoší.Děkujeme knihovnici J. Sehnalové za příjemné dopoledne, jinak deštivého a pochmurného dne.

Čarodějný den v knihovně 

29.4.2014

Děti z mateřské školky a z 1. třídy ZŠ přivítala v knihovně čarodějnice Malvína. Knihovna byla strašidelně vyzdobena, vstoupili jen ti nejodvážnější! Čarodějnice Malvína dětem ukázala jaké druhy čarodějnic se vyskytují, kde nakupují svá létající košťata, co jedí rády, jaké mají hostiny, jaké zvířata mají ve své domácnosti a kde se slétávají. Malvína děti seznámila s historií tradice pálení čarodějnic. Každý obdržel výuční list s pavoukem a samozřejmě nechyběla oblíbená ochutnávka lektvarů a čarodějná pohádka!

Václav Čtvrtek

23.4.2014

Žáci z první třídy přišli na besedu o životě V. Čtvrtka. Seznámili se s jeho dětstvím, které prožil v Jičíně. Ukázali jsem si společně knížky, které napsal. Pak se nám najednou v knihovně objevila Valdická brána s lesem Řáholcem. Na děti čekaly pohádkové postavičky, musely poznat, které  jsou z knížek V. Čtvrtka. Ty patřily na Valdickou bránu, ostatní pohádkové postavičky mířily do lesa Řáholce. Na závěr jsme si přečetli příběh z knihy Říkání o víle Amálce“ od V. Čtvrtka.

 

 

Velikonoční tvoření

17.4.2014

Pravidelně obecní knihovna pořádá výtvarné dílničky. Nejen děti, ale i maminky a tatínkové si  společně mohli vyrobit velikonoční zápich – kuřátko. Pro šikovnější čtenáře byla připravena  vyfouknutá vajíčka, z kterých si vyráběli květinového skřítka. Mám radost, když se v knihovně "netrhnou dveře" a všichni se těší na vyrábění.

 

 

 

 

Tvoření pro dospělé

11.4.2014

Začátkem jara se sešlo několik čtenářek, které rády něco vyrábí. Dílničky začínaly v podvečer.                                   

Na první schůzce jsme malovali na hedvábí, o měsíc později jsme si zhotovili velikonoční výzdobu. Zatím na poslední dílničce jsme vytvářeli drátované ozdoby. Pod vedením Aleny Herzigové z Malých Svatoňovic je radost pracovat! Velice ji děkujeme za pohodové tvoření! Další setkání se uskuteční po prázdninách.

 

Noc s Andersenem

V pátek 4. dubna proběhla v naší knihovně již pátá pohádková Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 9 dětí a 3 dospělí. Jako každý rok, tak i letos se děti vydaly na cestu za pokladem. Stopy je dovedly až na Vartu, kde odhalily poklad. V knihovně nechybělo úvodní seznámení s Hansem Christianem Andersenem, povídali jsme si o vzniku nocování a děti si poslechly pohádku "Císařovy nové šaty". Pak už na děti čekala čarodějná noc, knihovna byla strašidelně vyzdobená a každý účastník obdržel "Čarodějnou knihu", do které si zapsal kouzelné zaříkávadlo, to získal cestou za pokladem. Při pojídání useknutých prstů si děti vyráběly svoji čarodějnici. Pro velmi odvážné nocležníky byla připravena stezka odvahy, nebylo to vůbec jednoduché, sice byla cesta osvětlena světélky, ale číhaly zde dvě čarodějnic