Batňovice
Naposledy aktualizováno: 11.5.2019

Provozní doba . . .

       úterý        13:00 - 15:00 

        čtvrtek     15:00 - 18:00 

 

Registrace . . .

  • k registraci je třeba vyplnit přihlášku a předložit průkaz totožnosti 
  • platnost registrace je 12 měsíců
  • děti do 15 let musí mít přihlášku podepsanou od rodičů  

 

 

Poplatky . . .

  • děti                  20,- Kč/rok
  • dospělí         50,- Kč/rok   
 

 

Knihovní řád . . .

  • Knihovní řád v celém znění naleznete na:

              http://www.batnovice.cz/Knihovna/knihovna_info.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Malé ohlédnutí, aneb trocha historie . . .
 
Dne 4. března 2004 byla v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu otevřena Obecní knihovna v Batňovicích. Stalo se tak po dlouhých osmi letech. 
Za necelé čtyři roky - v roce 2008 - však byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy a obecní knihovna se tak načas přestěhovala do prostor Obecního úřadu v Batňovicích. Zpět do staré školy (jen o patro výše) se knihovna vrátila 19. března 2009.

Historie knihovny v Batňovicích sahá daleko před rok 1918, kdy v Zálesí byla již veřejná čítárna a v obci dvě knihovny. Knihovna „Krakonošova“ a knihovna „Čtenářské besedy“. V roce 1920 sloučením obou knihoven vznikla „Obecní lidová knihovna“.

Ještě v roce 1984 byla naše Obecní knihovna vyhodnocena jako vzorná knihovna a postoupila do krajské soutěže knihoven ve své kategorii. V roce 1993, po uplatnění restitučního nároku Milošem Hofmanem na budovu bývalé Donátovy hospody se OÚ musel přestěhovat do budovy „staré školy“ a obecní knihovna tak načas ukončila svou činnost a knihy byly uloženy v půdním prostoru školy. Tam setrvaly více než 10 let.

Knihovna má v současné době k dispozici asi 3400 knih. V současné době je výpůjční knižní fond především zajišťován knihovnou v Trutnově, od které máme zapůjčeno okolo 2300 knih. Tyto knihy jsou dle potřeby průběžně obměňovány.